Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn phải chấp thuận vô điều kiện của bạn đối với các điều khoản, điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật của trang web này.

Trong trường có bất kỳ xung đột, mâu thuẫn nào giữa bạn và website chúng tôi, điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tổng quan

 • Depcamsa.com sẽ bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi Chúng tôi, bất kể phương tiện nào và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trang web liên kết, ứng dụng di động, video, sản phẩm và ứng dụng nào mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào, và bất cứ khi nào, có quyền được sửa đổi, tạm ngưng hoặc tạm ngừng vĩnh viễn, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, có hoặc không có thông báo.
 • Trang web không dành cho người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng trang web và không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.
 • Chúng tôi không tuyên bố rằng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của trang web có thể truy cập hoặc thích hợp bên ngoài Việt Nam. Quyền truy cập vào trang web có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập trang web từ bên ngoài Việt Nam, bạn làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.

Nguyên tắc

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp tuân theo các điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý không sử dụng trang web:

 • Theo bất kỳ hành vi nào vi phạm điều luật hoặc quy định hiện hành nào của nhà nước Việt Nam và quốc tế.
 • Với mục đích lợi dụng, gây hại hoặc cố gắng lợi dụng làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác.
 • Lôi kéo người dùng mua bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm bất kỳ “thư rác”, hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác.
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh ĐẹpCamSả, một nhân viên của ĐẹpCamSả, một người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tên hiển thị được liên kết với bất kỳ điều nào ở trên).
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc hưởng thụ trang web của bất kỳ ai, theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho ĐẹpCamSả hoặc người dùng trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra bạn đồng ý:

 • “Cóp nhặt” hoặc phân tách dữ liệu khỏi trang web (cho dù bằng phương tiện thủ công hay tự động) cho bất kỳ mục đích thương mại, tiếp thị hoặc biên dịch hoặc nâng cao dữ liệu nào.
 • Đưa vào bất kỳ vi rút, tài liệu hoặc cơ chế độc hại khác có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của trang web, máy chủ lưu trữ trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web.

Quyền sở hữu trí tuệ ĐẹpCamSả

Các tài liệu được sử dụng và hiển thị trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, hình minh họa, tác phẩm nghệ thuật, video, âm nhạc, âm thanh, tên, logo, ​​nhãn hiệu, là tài sản của ĐẹpCamSả

Bất kỳ nội dung nào như vậy chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn, phi thương mại. Bạn đồng ý không sửa đổi, tái sản xuất, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ tài liệu nào như vậy mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ĐẹpCamSả. ĐẹpCamSả cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng trang web và bất kỳ tài liệu nào trên trang web cho các mục đích phi thương mại tuân theo các điều khoản sử dụng này.

Giám sát, thực thi, chấm dứt

Chúng tôi có quyền:

 • Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ đóng góp nào của người dùng vì bất kỳ hoặc không có lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ đóng góp của người dùng nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nếu chúng tôi tin rằng đóng góp của người dùng đó vi phạm điều khoản sử dụng, bao gồm các tiêu chuẩn nội dung bên dưới, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, đe dọa sự an toàn cá nhân của người dùng trang web hoặc công chúng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho công ty.
 • Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 • Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép trang web.
 • Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của trang web vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản sử dụng này.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác liên quan đến bất kỳ ai đăng tài liệu nào thông qua trang web.

Chúng tôi không thể và không cam kết xem xét tất cả tài liệu trước khi nó được đăng trên trang web và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng tài liệu bị lên án sau khi nó đã được đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc truyền tải, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không đạt hiệu quả của các hoạt động được mô tả trong phần này.

Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người dùng và việc sử dụng dịch vụ tương tác. Toàn bộ đóng góp của người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương và quốc tế. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, đóng góp của người dùng không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, lăng mạ, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, kích động hoặc có thể bị phản đối.
 • Quảng bá tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác.
 • Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc có thể mâu thuẫn với điều khoản sử dụng này và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, ủng hộ hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào.
 • Gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng khó chịu, quấy rối, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào hoặc trình bày sai danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Thúc đẩy các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các khuyến mãi bán hàng khác.

Liên kết, quảng cáo, trang web và nội dung thứ ba

Chúng tôi không xem xét hoặc giám sát bất kỳ trang web, quảng cáo hoặc phương tiện truyền thông nào khác được liên kết đến hoặc có sẵn thông qua trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo hoặc trang web được liên kết nào của bên thứ ba đó.

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được mô tả trên trang web, bạn nên xác minh giá cả, chất lượng sản phẩm và các thông tin cần thiết khác để thực hiện mua hàng được thông báo. ĐẹpCamSả sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web và chúng tôi sẽ không nhận hoặc xem xét các khiếu nại liên quan đến việc mua hàng như vậy.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin có sẵn thông qua Trang web chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin trên cơ sở “nguyên trạng”, người dùng hoàn toàn chịu rủi ro. ĐẹpCamSả không đảm bảo về tính chính xác, chất lượng hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong thông tin hoặc sự phụ thuộc vào thông tin của bất kỳ người dùng nào. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh thông tin có phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân của mình hay không.

Quyền của chúng tôi để sửa đổi các điều khoản sử dụng này

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên. Các thay đổi sẽ xuất hiện trên trang web và sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi.

Cuối cùng, chúng tôi cảm ơn bạn đã nghé thăm!